OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výsledky činnosti klubu

           Počet vystavovaných zvierat na špeciálkach v jednotlivých rokoch

 Veľké plemená wyandotiek:

Farebné rázy wyandotiek 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Biela   5 3 6 3 3 3 3
Žltá     6          
Čierna   3   6        
Modrá       3 3 3 6 6
Pasikavá       3 2 6 3 3
Jarabičia vlnitá   8 3 22 18 6 11 9
Strieborná čiernolemovaná 4 4 9 24 21 18 16 14
Striebornosfarbená vlnitá   8   7 3      
Zlatá čiernolemovaná   4 3 9 6 10 6 8
Zlatá modrolemovaná     5 3 8 6 3 3
Zlatá bielolemovaná     3 3 6   3 6
Žltá čierno lemovaná         3      
                 
Celkový počet vystavených veľkých  kusov 4 32 32 85 73 52 54 52

 

 Zdrobnené plemená wyandotiek:

Farebné rázy wyandotiek 2010 2011 2012 2013  2014  2015 2016 2017
Biela     24         12        24        30    21  24   35 27
Žltá 4 8 3 6 6 6 12 9
Modrá 3             1
Čierna   4 3 3 3 5 6 3
Červená     3         3
Pásikavá 4 3     5   6 9
Jarabičia vlnitá 16 8 6 6 3 8 3 6
Oranžová vlnitá 10 12 13 18 29 25 32 3
Strieborná čiernolemovená 4 6 12 15 18 9 12 15
Striebornosfarbená vlnitá 30 21 12 12 15 20 26 17
Zlatá čiernolemovaná 4 12 8 6 3 6 9 15
Zlatá modrolemovaná 4 12 15 15 15 12   6
Zlatá bielolemovaná   4 6 3 8 3   2
Brezová     3   3 3 6  
Lososová   15 13 14 20 16 27 21
Žltá bielo krahulčia     3 3 1     3
Biela kolumbia čierna   3 6 6 6 3 9 6
Biela kolumbia modrá           3 9 6
Žltá kolumbia čierna         6 6 12 12
Žltá kolumbia modrá             3 6
Žltá čierno lemovaná           6 3  
Hnedá vlnitá           3   2
                 
Celkový počet vystavených
zdrobnených kusov
103 120 130 137 162 154 209 172

 

Celkový počet wyandotiek vystavených na špeciálkach:

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Veľké plemená 4 32 32 85 73 52 54 52
Zdrobnené plemená 103 120 130 137 162 154 209 172
                 
Celkový počet kusov 107 152 162 222 235 206 263 224