OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

      

Vyhodnotenie 13.špeciálky 2023 Geča !!!

Veľké:
Majster klubu kolekcia- 286 b , stieborná čierno lemovaná       Radim Oravec
Grand šampión kohút -  95 b ,   zlatá bielo lemovaná                 Tomáš Takáč
Grand šampión sliepka- 95 b ,   pásikavá                                     Dominik Kočiš
Šampión pásikavá - 96 b,           pásikavá                                     Radim Oravec
Šampión ost.farebné rázy,95 b ,zlatá bielo lemovaná                 Tomáš Takáč
ČC kolekcia- 282 b ,                    pásikavá                                     Dominik Kočiš
ČC jednotlivec- 95 b ,                 biela čierna kolumbia                Jozef Budovič
ČC jednotlivec- 94 b,                 strieborná čierno lemovaná      Juraj Dvorčák

Zdrobnené :   
Majster klubu kolekcia- 287 b , oranžovosfarbená vlnitá           Jozef Hovan
Grand šampión kohút - 96 b ,    biela čierna kolumbia               Radim Oravec
Grand šampión sliepka- 96 b ,  striebornosfarbená vlnitá         Dominik Kočiš
Šampión pásikavá - 95 b,                                                              Jozef Hovan
Šampión jarabičia vlnitá- 95 b ,                                                    Michal Sysel
Šampión striebornosfarbené - 96 b ,                                            Matej Beňa
Šampión oranžovosfarbené vlnité - 95 b ,                                   Dominik Kočiš
Šampión biela kolumbia čierna - 96 b                                          Radim Oravec
Šampión lemované - 95 b                                                              Jaroslav Maskál
Šampión lososové - 95 b ,                                                             Július Balta
Šampión ost. farebné rázy - 95 b                modrá                       Marek Dvorčák
ČC kolekcia- 286 b ,                   striebornosfarbená vlnitá         Dominik Kočiš
ČC kolekcia- 281 b ,                  zlatá čierno lemovaná                Miroslav Mrázik
ČC kolekcia - 283 b,                  pásikavá                                      Jozef Hovan
ČC jednotlivec - 95 b ,              jarabičia vlnitá                             Matej Beňa
ČC jednotlivec - 94 b ,             žltá biela pasikavá                       Kristián Schlloser
ČC jednotlivec - 95 b ,             strieborná čierno lemovaná       Jaroslav Maskál
ČC jednotlivec - 94 b ,             biela čierna kolumbia                  Marek Krajňak
ČC jednotlivec - 96 b ,             striebornosfarbená vlnitá           Dominik Kočiš
ČC jednotlivec- 94 b ,              oranžovosfarbená vlnitá             Marek Krajňak

Pohár predsedu klubu wyandotiek SK-                                      Juraj Kondacs (HU)

Pohár predsedu klubu wyandotie CZ -                                       Jozef Hovan

Putovný pohár Klementa Kubiša pre rok 2023 získal Jaroslav Masál


Predsedníctvo klubu wyandotiek srdečne blahoželá
oceneným chovateľom a zároveň Ďakuje všetkým zúčastneným
,ktorí sa podieľali na skvelom zážitku a príjemne strávenom dni...


 

  

 

Zmena štandardu wyandotky !!!

 

Vážení chovatelia wyandotiek, dovoľte mi aby som vás informoval o zmene štandardu u plemena wyandotka.

Ako asi viete EE pripravuje nové vydanie vzorníka plemien hydiny, kde je t. č. pripravených viac ako 250 plemien, ktoré budú platiť vo všetkých krajinách združených v EE, preto je nutné zjednotiť jednotlivé štandardy, pretože platný je len štandard, krajiny pôvodu.

Tomu doteraz nebolo tak, nakoľko vzorník ktorý vydala BZA/ Nemecká štand. komisia/, platný pre Európu uvádza niektoré plemená, podľa svojho smeru šľachtenia a nie podľa pôvodného typu jednotlivých plemien.

Čo sa týka wyandotiek, treba povedať to, čo už platí teraz, že došlo k oddeleniu plemena  wyandotiek na pôvodnú, čiže originál wyandotku a nemeckú wyandotku. Zároveň došlo  k zmene hmotnosti u zdrobnelej wyandotky na 1,6 kg u kohúta a 1,2 kg u sliepky, čo je celkom logické, nakoľko kohút je  zhruba o 1/3 hmotnosti tažší. Nový vzorník, ktorý pripravuje ESKG/ štandardová komisia EE/ by mal byť vydaný pravdepodobne na európskej výstave v Kielciach /PL/ v roku 2022 v digitálnej podobe do krúžkovej väzby.

Podľa vyhlásenia BZA, ktorá má za cieľ zjednocovať štandardy v nemeckom zväze, ktoré nemajú pôvod v Nemecku, budú rešpektovať krajinu pôvodu a nebudú si ich prispôsobovať momentálnej situácii v nemeckých chovoch.

Štandard BZA / doteraz platný/ presne štandard platný pre Európu bude platný až do vydania Európskeho štandardu bude ako platná vodiaca publikácia pre posudzovanie v krajinách EE a na Európskych výstavách.

Vzhľadom k tomu že vydanie  európskeho vzorníka sa blíži uvádzame kompletný popis štandardu originál /pôvodnej /wyandotky z medzinárodného školenia posudzovateľov z r.2017 v Doorne v Holandsku podľa zápisu Petra Žuffu z tohto školenia.

Je vrcholný čas zamerať sa pri tohoročných odchovoch na výber zvierat , ktoré majú predpoklad byť zaradené podľa nového štandardu  do chovných kŕdľov.

Doporučujeme všetkým členom klubu, aby si naštudovali rozdiel v štandarde ,aby boli pripravení na zmenu ostatné detaily upresníme počas schôdze na špeciálnej výstave 16.10.2021 v Žiline.

Zápis zo školenia o zmene štandardu uvádzame v plnom znení

Posledným plemenom nášho školenia boli Wyandoty originálneho typu.“ (obr.14). Referát nám predniesol už nám dobre známy Mathieu Leuriden z Francúzska.  Musím   pripomenúť,  že   táto  varieta  sa v Európe chová  najmä vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Dánsku a osobne som mal   možnosť tieto vidieť a hodnotiť v Rumunsku a i v Turecku na seminároch. Priateľ Louriden opäť začal  prednášku históriou  plemena, ktoré pochádza s Ameriky. Jeho vznik sa  traduje v štáte New  York  už  okolo  roku  1870.

Názov  podľa  pôvodných  indiánov  kmeňa  Wyandott.(  to  ale  nemá  priamu  spojitosť  so vznikom plemena ) Uznané boli už v roku    1883 v  American Standard of Perfection. Prvý farebný ráz bol strieborné čierno lemované. 1883 už boli importované  do  Európy .  Je všeobecne známe, že sa jednalo o rýchlo rastúcu, rýchlo dospievajúcu kuru s kombinovanou úžitkovosťou. Plemeno sa stalo veľmi  rozšírené  a   v Európe  postupom  času  i bohužial pozmenené    a chované  v dvoch    šľachtiteľských  smeroch.  Je  dôležité  pripomenúť  že u „originál  vyandoty“  je  typ  a tvar  tela  zhodný  u veľkého  i malého  rázu  ,čo  sa  už  nedá povedať o Nemeckom smere šľachtenia . Nebudem sa venovať hlave, ktorá je u oboch typoch zhodná .Pozrime sa ale na originálnu kde sa zamerám na znaky ktoré sú podstatné.  Dĺžka tela je väčšia  ako  jeho  výška.  Trup  široký;  hlboký;  so  zaoblenou  zaoblená  línia  prs  , zaoblenou   spodnou  líniou u kohúta je len  stredne vysoko nesený, u sliepky vodorovný. Prednášajúci prizvukoval  že,  prsia  musia  byť    široké,  hlboké  a    plné.  Taktiež  brucho  je hlboké,  dobre  vyvinuté.  Chrbtová  línia  nie  je  príliš  dlhá    je  v tvare  veľmi  otvorenej    ale nesymetrickej lýry . V najhlbšom mieste je zaoblená  u kohúta stúpa v uhle  40° . U sliepky je línia chrbta tiež v najlbšom mieste zaoblená ale stúpajúca v uhle   30-40°(obr.15).

Krídla sú o oboch variant pevné veľké pokiaľ  možno vodorovne  s trupom  nesené,v optimálnom stave u kohúta sú letky schované pod sedlovým závesom . Až na rozdiely podmienené pohlavím je sliepka rovnaká ako kohút.   Najdôležitejším rozdielom medzi oboma druhmi je tvar chvosta . U oboch variet je plný .  Najvyšší bod chvosta má podľa možnosti ležať   na   vodorovnej   línii,   ktorá   prechádza stredom  lalokov. Perá  krytu  chvosta sú široké. U originálnej  vyandoty by  nemali  byť  kormidlové perá vôbec viditeľné, ale musia byť široké a pevné.U originálneho typu ,pri  pohľade zo zadu,  má chvost a rozmiestnenie pier  tvar obráteného písmena  „V“ (obr.16).

(U   nemeckého   typu     je   to   v tvare   obrátenej podkovy, alebo obrátené písmeno“ U“) . Oba chvosty sú však vyplnené perím.  U originálnej vyandoty v žiadnom prípade  nesmie  byť  tvar  chvosta  zaoblený  a už vôbec  nie v tvare    gule  ,alebo  kvetu  pivonky.  To  je  neprípustná chyba. U originálnej vyandoty musí byť zachovaná proporcionalita šírky a výšky ako aj výšky a dĺžky a zaoblenosť.  Výška behákov viditelnej  časti  zodpovedá zhruba ¼ celkovej výšky postavy  . Prezentácia bola veľmi dobre pripravená a doplnená množstvom   obrázkov s vyobrazením štandardných  i neštandardných  zvierats odporučením  na  ich  hodnotenie. Súčasťou prezentácie bola veľmi  dokonalá  praktická časť na početnej skupine prinesených zvierat.

                                    

 

 


 

 

 

Srdečne vás vítame na domovskej stránke klubu
    chovateľov wyandotiek.

 

Vítaní sú všetci aktívni členovia ale aj obyčajní priaznivci a nadšenci tohto plemena hydiny, ktorý nás chcú podporiť v ďalšom rozširovaní tohto atraktívneho druhu    sliepok.

            Ciele nášho klubu -
zachovanie, rozmnožovanie a rozširovanie čistokrvného
                                                    plemena wyandotiek
                                                  - radosť a láska k zvieratám
                                                  - zmysluplná podpora kamarátstva