OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výsledky 2022‚21‚19‚ 18‚ 17‚ 16‚1

Vyhodnotenie XII. špeciálky klubu chovateľov wyandotiek 2022.

Veľké:
Grand Šampión 1,0               kl. 29      - pásikavá                              95 b             Radim Oravec
Grand Šampiónka 0,1           kl. 30      - pásikavá                              95 b             Radim Oravec
Majster klubu kolekcia           kl. 29-31 - pásikavá                             284b             Radim Oravec
Šampión                                kl. 13      -  strieborná čierno lem.        94 b              Jozef Budovič
Šampión                                kl. 44      - biela columbia čierna          94 b              Jozef Budovič
ČC kolekcia                           kl. 26-28 - strieborná čierno lem.        280 b             Radim Oravec
ČC jednotlivec                       kl. 1        - biela                                     94 b             Marek Snopka
ČC jednotlivec                       kl. 24      - strieborná čierno lem.          94 b             František Padych

Zdrobnené:
Grand Šampión 1,0              kl. 197    - biela columbia čierna           96 b              Radim Oravec
Grand Šampiónka 0,1          kl. 189    - strieborná čierno lem.          97 b              Patrik Wieder
Majster klubu kolekcia          kl. 132-134- striebornosfarbená vlnitá 287 b            Dominik Kočiš
Šampión                               kl. 63         - biela                                  94 b             Jaroslav Maskal
Šampión                               kl. 94         - pásikavá                            95 b             Kristián Schlosser
Šampión                               kl. 118       - jarabičia vlnitá                    95 b             Michal Sysel
Šampión                               kl. 134    - striebornosfarbená vlnitá      96 b             Dominik Kočiš
Šampión                               kl. 137    - oranžovosfarbená vlnitá       96 b             Jozef Hovan
Šampión                               kl. 189    - strieborná čierno lemovaná  97 b             Patrik Wieder
Šampión                               kl. 197   - biela columbia čierna             96 b             Radim Oravec
Šampión                               kl. 227   - lososová                                95 b             ing. Peter Kašák
Šampión                               kl. 211   - žltá columbia modrá               95 b             Jozef Budovič
ČC kolekcia                          kl. 144-146 - striebornosfarbená vlnitá 282 b            Dominik Kočiš
ČC kolekcia                          kl. 96-98  - pásikavá                             282 b            Kristián Schlosser
ČC kolekcia                          kl. 233-235 - lososová                          281 b            Peter Marčišovský
ČC jednotlivec                      kl. 78      - čierna                                     95 b            Radek Lysek
ČC jednotlivec                      kl. 115     - jarabičia vlnitá                        95 b            Emil Jurčo
ČC jednotlivec                      kl. 153     - oranžovosfarbená vlnitá         95 b           Marek Krajňak
ČC jednotlivec                      kl. 178     - strieborná čierno lemovaná    95 b           Jozef Adamec
ČC jednotlivec                      kl. 211     - žltá columbia modrá                95 b           Jozef Budovič
ČC jednotlivec                      kl. 161     - rodovosfarbená                       94 b           Marek Krajňak

Putovný pohár Klementa Kubiša pre rok 2022 získal Patrik Wieder

                                    Gratulujeme všetkým chovateľom!!!
 

Vyhodnotenie XI. špeciálky klubu chovateľov wyandotiek 2021.

 

Veľké:
Grand šampión 1:0          kl.č. 12     - jarabičia vlnitá                           95b             - Klement Kubiš
Grand šampiónka 0:1      kl.č. 17     - jarabičia vlnitá                           94b             - Klement Kubiš
Majster klubu                   klč. 12-14 - jarabičia vlnitá                         282b             - Klement Kubiš
Šampión                          kl.č. 16      - jarabičia vlnitá                           94b            - Klement Kubiš
Šampión                          kl.č. 36      - zlatá modrolemovaná                93b            - Tomáš Takáč
ČC. jednotlivec                kl.č. 41      - biela columbia čierna                94b            - Jozef Budovič

Zdrobnené:
Grand šampión 1:0          kl.č. 74     - pásikavá                                    95b            - Radek Lysek
Grand šampiónka 0:1      kl.č. 149   - strieborná čiernolemovaná        96b            - Patrik Wieder
Majster klubu                   kl.č. 66-68- čierna                                      284b            - Radek Lysek
Šampión                          kl.č. 89     - jarabičia vlnitá                            94b           - Matej Beňa
Šampión                          kl.č.
111   - striebornosfarbená vlnitá            96b          -  Dominik Kočiš
Šampión                          kl.č. 144  - strieborná čiernolemovaná          95b          - Patrik Wieder
Šampión                          kl.č. 129  - oranžovosfarbená vlnitá              95b          - Marek Krajňak
Šampión                          kl.č. 170  - biela columbia čierna                   95b          - Radim Oravec
Šampión                          kl.č. 210  - losová                                          95b          - Peter Marčišovský
Šampión                          kl.č. 66   - u jednofarebných rázov                95b          - Radek Lysek
Šampión                          kl.č. 188 - u ostatných bar. rázov                  95b          - Emil Jurčo
ČC. jednotlivec                kl.č. 186 - žltá columbia modrá                     94b          - Jozef Budovič
ČC. jednotlivec                kl.č. 51   - žltá                                               94b          - Kristián Schlosser
ČC. koliekcia                   kl.č. 103-105 - striebornosfarbená vlnitá     281b         - Matej Beňa 

        Vyhodnotenie X.špeciálky klubu chovateľov wyandotiek Žilina 2019.

Veľké:
Grand Šampión 1:0                : kl. č. 6   - Jarabičia vlnitá                   - 94  b.      - Klement Kubiš
Grand Šampión 0:1                : kl. č. 3   - Jarabičia vlnitá                   - 95  b.      - Ivan Líška
Majster klubu                          : kl. č. 6   - Jarabičia vlnitá                  - 280 b.      - Klement Kubiš
Šampión                                 : kl. č. 3   - Jarabičia vlnitá                   - 94  b.      - Ivan Líška
Šampión                                 : kl. č. 8   - Strieb.čierno lemovaná      - 94  b.      - Dušan Koleno

Zdrobnené:
Grand Šampión 1:0                : kl. č. 35 - Striebornosfarbená vlnitá  - 95 b.      - Michal Ivanec
Grand Šampión 0:1                : kl. č. 28 - Striebornosfarbená vlnitá  - 96 b.      - Ladislav Almáš
Majster klubu                          : kl. č. 28 - Striebornosfarbená vlnitá  - 285 b.    - Ladislav Almáš
Šampión                                 : kl. č. 19 - Biela                                  - 96 b.      - Jaroslav Maskál
Šampión                                 : kl. č. 35 - Striebornosfarbená vlnitá  - 95 b.      - Michal Ivanec
Šampión                                 : kl. č. 42 - Oranžovosfarbená vlnitá   - 95 b.      - Peter Marčišovský
Šampión                                 : kl. č. 45 - Strieb.čierno lemovaná     - 94 b.       - Patrik Wieder
Šampión                                 : kl. č. 61 - Lososová                          - 95 b.       - ing. Peter Kašák
Šampión                                 : kl. č. 23 - Pásikavá                           - 95 b.       - Matej Beňa
ČC jednotlivec                        : kl. č. 52 - Žltá modrá columbia          - 95 b.      - Jozef Budovič

ČC jednotlivec                        : kl. č. 51 - Žltá čierna columbia          - 95 b.      - Jozef Budovič
ČC jednotlivec                        : kl. č. 55 - Zlatá čierno lemovaná       - 95 b.      - Marián Kašák

ČC jednotlivec                        : kl. č. 35 - Striebornosfarbená vlnitá  - 95 b.      - Michal Ivanec
ČC jednotlivec                        : kl. č. 38 - Oranžovosfarbená vlnitá   - 95 b.       - Ladislav Almáš
ČC jednotlivec                        : kl. č. 22 - Modrá                                - 95 b.       - ing. Peter Kašák
ČC kolekcia                            : kl. č. 18 - Biela                                  - 285 b.     - Jaroslav Maskál
ČC kolekcia                            : kl. č. 61 - Lososová                           - 283 b.    - ing. Peter Kašák

 

Vyhodnotenie IX. špeciálnej výstavy výstavy wyandotiek 2018  Žilina- Strážov

Veľké:
Šampión klubu 1:0                   : kl. č. 2    - modrá                         94 b.              - Ján Piatnička
Šampiónka klubu 0:1               : kl. č. 9    - strieborná čierno lem. 96 b.              - Ján Piatnička
Majster klubu                           : kl. č. 12  - biela columbia čierna  283 b.            - Ján Piatnička
ČC kolekcia                             : kl. č. 1    - biela                            283 b.            - Ján Danko
ČC jednotlivec                         : kl. č. 5    - jarabičia vlnitá             94 b.              - Ivan Líška

Zdrobnené:
Šampión klubu 1:0                  : kl. č.45    - zlatá čierno lem.          96 b.              - Miroslav Mrázik
Šampión klubu 1:0                  : kl. č.22    - čierna                          94 b.              - ing. Peter Kašák
Šampiónka klubu 0:1              : kl. č.40    - žltá columbia modrá     94 b.              - Jozef Budovič
Šampiónka klubu 0:1              : kl. č.16    - biela                             95 b.              - Jaroslav Maskál
Majster klubu                          : kl. č.50    - lososová                       284 b.           - Peter Marčišovský
Majster klubu                          : kl. č. 28   - striebornosfarbená vl.  282 b.            - Ladislav Almáš
ČC kolekcia                            : kl. č. 49    - lososová                                            - Peter Marčišovský
ČC kolekcia                            : kl. č. 33    - oranžovo vlnitá                                  - Ladislav Almáš
ČC kolekcia                            : kl. č. 46    - zlatá bielo lemovaná                          - Marián Kašák
ČC kolekcia                            : kl. č. 39    - žltá columbia modrá                           - Jozef Budovič
ČC jednotlivec                        : kl. č. 18    - biela                                                   - Jaroslav Maskál
ČC jednotlivec                        : kl. č. 30    - striebornosfarbená vl.                        - Jaroslav Capek
ČC jednotlivec                        : kl. č. 31    - striebornosfarbená vl.                        - Dominik Kočiš
ČC jednotlivec                        : kl. č. 15    - biela                                                   - Peter Marčišovský

 


 

 

Vyhodnotenie VIII. špeciálnej výstavy wyandotiek 2017 Žilina.

Veľké:
Grand- šampión 1:0                      :  kl. č. 9   - str. čierno lem.      
95 b.                  -   Matej Beňa
Grand- šampión 0:1                      :  kl. č. 12 - str. čierno lem.       
95 b.                 -  Ján Piatnička
Majster klubu                                 :  kl. č. 9   - str. čierno lem.     
284 b.                -  Matej Beňa
Šampión klubu str.č. lem.            :  kl. č. 9   - 0:1 - 95 b                                            - Matej Beňa
ČC - jednotlivec                              :  kl. č. 14 - 1:0 - 95 b                                            -  Jozef Adamec
ČC - kolekcia                                   :  kl. č. 4   - pásikavá                                             - Ján Piatnička

Zdrobnené:

Grand- šampión 1:0                       : kl. č. 70  - lososová                  96 b.                 - Július Bálta
Grand- šampión 0:1                       : kl. č. 76  - lososová                  96 b.                 - Michal Sysel
Majster klubu                                  : kl. č. 76  - lososová                286 b.                 - Michal Sysel
Šampión klubu biele                      : kl. č. 25  - 0:1 - 96 b.                                          - Jaroslav Maskáľ
Šampión klubu str. sfar.vlnité     : kl. č. 42  - 1:0 - 95 b.                                          - Jaroslav Capek  
Šampión klubu str. čierno lem.   : kl. č. 61  - 0:1 - 96 b.                                          - Patrik Wieder
Šampión klubu zlatá čierno lem.: kl. č. 67  - 1:0 - 96 b.                                          - Michal Sysel
Šampión klubu lososové               : kl. č. 70 - 1:0 - 96 b.                                          - Július Bálta
Šampión klubu žltá kol.čierna     : kl. č. 54 - 1:0 - 96 b.                                          - Radim Oravec
Šampión klubu u ostat. far.raz.   : kl. č. 36 - 1:0 - 95 b.   pasikavá                       - Michal Sysel

ČC jednotlivec                                 : kl. č. 24 - 0:1 -             biela                              - Jaroslav Maskáľ
ČC jednotlivec                                 : kl. č. 30 - 0:1 -             žltá                                - Marián Kašák
ČC jednotlivec                                 : kl. č. 73 - 1:0 -             lososová                        - Peter Marčišovský
ČC jednotlivec                                 : kl. č. 56 - 1:0 -            žltá kol. modrá            - Jozef Budovič

ČC kolekcie                                     : kl. č. 36  - 282 b.         pasikavá                        - Michal Sysel
ČC kolekcie                                     : kl. č. 25  - 284 b.         biela                               - Jaroslav Maskáľ
ČC kolekcie                                     : kl. č. 70  - 283 b.         lososová                        - Július Bálta
ČC kolekcie                                     : kl. č. 54  - 284 b.         žltá kol. čierna            - Radim Oravec

 

Výbor klubu blahoželá oceneným a praje veľa chovateľských
úspechov do sezóny 2018!!!
              

 

 

Vyhodnotenie VII. špeciálnej výstavy wyandotiek  dňa 12.11.2016 Sverepec

Veľke:
Grand- šampión 1:0 :                                    kl. č. 4, modrý  - 94 b. Ján Piatnička
Grand- šampión 0:1 :                                    kl. č. 11, strieb. čierno lemované - 95 b. Klement Kubiš
Majster klubu :                                               kl. č. 9, jarabičie vlnité - 280 b. Klement Kubiš
Šampión klubu str. č. lem. :                         kl. č. 11, 0:1 - 95 b. Klement Kubiš
Šampión klubu jarab. vlnité :                      kl. č. 9, 0:1 - 94 b. Klement Kubiš
ČC - kolekcie :                                                 nebola udelená
ČC - jednotlivec :                                            kl. č. 5, 0:1 - 94 b. Klement Kubiš

Zdrobnené :
Grand šampión 1:0 :                                     kl. č. 43, str. sfarbený vlnitý - 96 b. Ladislav Almáš
Grand šampión 0:1 :                                     kl. č. 66, žltá kolumbia - 96 b. Jozef Budovič
Majster klubu :                                              kl. č. 43, str. sfarbena vlnitá - 286 b. Ladislav Almáš
Šampión klubu biele :                                  kl. č. 27, 0:1 - 96 b. Jaroslav Maskáľ
Šampión klubu str. sfar. vl. :                       kl. č. 43, 1:0 - 96 b. Ladislav Almáš
Šampión klubu oranžov. vl. :                      kl. č. 51, 1:0 - 95 b. Ladislav Almáš
Šampión klubu lososové :                           kl. č. 88, 1:0 - 96 b. Peter Marčišovský
Šampión klubu u lem. rázov :                    kl. č. 74, str. čier. lem. 0:1 - 95 b. Patrik Wieder
Šampión klubu u kolum. rázov :               kl. č. 66, žlta kol. čierna 0:1 - 96 b. Jozef Budovič
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 27, biela - 285 b. Jaroslav Maskáľ
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 45, str. sfar. vlnitá - Matej Beňa
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 79, lososová - 283b ing. Peter Kašák
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 76, zlatá čier. lem. - 281 b. - Marián Kašák
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 32, žltá, 0:1 - 95 b. Milán Horváth
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 38, pásikavá, 0:1 - 95 b. Radim Oravec
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 29, biela, 0:1 - Ondrej Šedík
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 53, oranžo. vl., 0:1 - Dávid Kozoň
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 62a, biela kolum. čierna, 0:1 - 95 b.  Radim Oravec
Pohár priateľov z Bydžova :                        kl. č. 70, žltá kolum. modrá, 0:1 - 95 b. RnDr. Peter Gajdoš
Pohár milovníkov zdr. hydiny                    kl. č. 86, lososová 0:1 - 95 b. Jaroslav Maskáľ

 

Vyhodnotenie VI. špeciálky klubu chovateľov wyandotiek dňa 28.11.2015 Sverepec

Veľké:
__________
Šampión klubu:  kl.č.2  , 1:0  modrý  - 95 b. Ján Piatnička
Šampiónka klubu:  kl. č. 11,  0,1 strieb. čier. lem. 94 b. Jozef Marciník
Majster klubu: kl. č. 2, modré – 283 b. Ján Piatnička
Šampión/ka- strieb. čier. lem: kl. č. 10,  94 b. Jozef Marciník
Čestná cena kol: kl.č.4, pásikava – 280 b. Klement Kubiš
Čestná cena jed.: kl.č.13, zlatá mod. lem. 1:0 – 94 b. Miroslav Flimel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Zdrobnené:
––––––––––––
Šampión klubu: kl. č.20,   1:0 biely,  96 b. Jaroslav Maskaľ
Šampiónka klubu: kl.č.35, 0:1 strieb. sf. vln. 0:1, 96 b. Ladislav Almáš
Majster klubu: kl. č. 35, strieb. sf. vl, 286 b. Ladislav Almáš
Šampión/ka –biele: kl.č.25, 0:1, - 95b. Peter Marčišovský
Šampión/ka- str. sf. vl.: kl. č. 33, 1:0, 95 b. Michal Ivanec
Šampión/ka -zl. m. lem: kl. č. 62, 1:0, 94 b. Jozef Drieník
Šampión/ka oranž. sf. vl: kl.č.41, 1:0, 95 b. Mgr. Denis Liška
Šampión/ka los.: kl.č.67, 0:1  95 b. Jaroslav Maskaľ
Čestná cena kol: kl.č. 54, žl. čier. lem, 281 b. Peter Marčišovský
Čestná cena kol: kl.č.43, oranž.sf.vl., 283 b. Mgr. Denis Líška
Čestná cena kol: kl.č.61, zl. modr. lem., 279 b, Jozef Budovič
Čestná cena jed: kl. č. 50,biel. kol. čier., 1:0, 95 b. Radim Oravec
Čestná cena jed: kl. č. 34, str. sf. vl., 1:0, 95 b. Jaroslav Capek
Čestná cena jed: kl. č. 56, str.č. lem., 1:0, 95 b. Patrik Wieder
Čestná cena jed: kl.4. 29, čierna, 1:0, 94 b. Michal Syseľ

Pohár predsedu klubu:  Michal Syseľ – za nový farebný ráz / hnedú vl./

Pohár milovníkov wyandotiek venovala ZO ČSCH Nový Bydžov :bol udelený najstaršiemu a najaktívnejšiemu
                                                                                           členovi klubu Michalovi Ivancovi.

Výbor klubu všetkým oceneným blahoželá a praje veľa úspechov na CŠV v Nitre.

Celkovo bolo vystavených 52 ks veľkých wyandotiek v 7  farebných rázoch a 154 ks zdrobnených v 17-ich farebných rázoch, čiže celkom bolo
 na VI. špeciálnej výstave klubu chovateľov wyandotiek prihlásené 206 ks.